Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Vanwege de veranderende wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere tekortkomingen optreden in de informatie op deze website.

De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als een fiscaal, financieel, juridisch of ander professioneel advies. De informatie is gebaseerd op de wet- en regelgeving zoals bekend ten tijde van het plaatsen van deze informatie. De wet- en regelgeving is voortdurend aan wijzigingen onderhevig. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Castelijns & Swaans accountants-adviseurs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Eventuele links naar externe sites waarnaar wij op onze website verwijzen, worden niet door ons gecontroleerd op juistheid. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

U mag de informatie op onze website gebruiken voor eigen, niet-commerciële, doelen mits u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, wilt verveelvoudigen, wilt opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar wilt maken, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

De informatie op onze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.