Aangepaste werkwijze BTW-aangifte eerste kwartaal/maart 2020

Lever uw administratie tijdig aan, in ieder geval vóór 24 april 2020.

Beste cliënt,

In april is het alweer tijd voor het opmaken en indienen van de aangifte BTW over het eerste kwartaal / maand maart van 2020. Hierbij zijn wij u uiteraard weer graag van dienst. Echter met het oog op de coronacrisis zijn we genoodzaakt onze werkwijze hieromtrent enigszins bij te stellen. Ook op ons kantoor zijn er namelijk veranderingen door de coronacrisis, zoals thuis werkende collega’s. Daarnaast volgen we de maatregelen van de overheid zorgvuldig op om de gezondheid van onze medewerkers én klanten te beschermen.

Hierom willen wij u vriendelijk verzoeken om uw administratie tijdig aan te leveren, in ieder geval vóór 24 april 2020. Alleen dan kunnen wij u garanderen dat u uw aangifte BTW tijdig van ons ontvangt. Als uw administratie op papier is, dan gelieve uw administratie in onze hal neer te zetten. Indien persoonlijk contact gewenst is, kunt u gebruik maken van de intercom bij de voordeur.

Wij willen u er graag op wijzen dat het ook mogelijk is om (meerdere / grote) bestanden digitaal naar ons te versturen via de knop ‘Upload bestanden’ in de rode balk bovenaan op onze website of via deze link: castelijns-swaans.nl/upload.

Uitstel van betaling omzetbelasting
De overheid heeft aangegeven dat uitstel voor het betalen van belasting mogelijk is gelet op de coronacrisis. In dat geval wordt automatisch uitstel verleend voor de duur van 3 maanden. Het is echter wel van belang dat tijdig aangifte wordt gedaan. Het is dus niet zo dat de aangifte niet (tijdig) hoeft te worden ingestuurd! Wanneer wij vóór 24 april 2020 uw administratie ontvangen kunnen wij ervoor zorgen dat de aangifte ook tijdig voor u wordt verzorgd. Levert u de administratie later aan, dan is het mogelijk dat wij hier niet toe in staat zullen zijn. Vandaar met klem het verzoek om tijdig uw administratie aan te leveren.

Indien u uitstel wenst voor het betalen van de verschuldigde omzetbelasting dan dient u het verschuldigde bedrag aan omzetbelasting niet te betalen. U ontvangt dan naar verwachting medio april een naheffingsaanslag omzetbelasting. Wanneer u deze per post heeft ontvangen vragen wij u hiervan een kopie toe te sturen met daarbij het verzoek om uitstel aan te vragen. Wij zullen dan het gewenste uitstel voor u aanvragen. Mocht in de naheffingsaanslag een eventuele betaalverzuimboete zijn opgelegd dan zal deze worden kwijtgescholden in het geval uitstel wordt aangevraagd op basis van de crisismaatregel. Door ons zal dus niet automatisch verzoek om uitstel van betaling van omzetbelasting voor u worden aangevraagd!

Melding van betalingsonmacht
Voor bestuurders van BV’s geldt dat zij tevens een melding van betalingsonmacht moeten indienen als de verschuldigde belastingen/premies niet betaald kunnen worden. Het is belangrijk dat deze melding op tijd ingediend wordt. Een melding is tijdig als deze gedaan wordt binnen 2 weken nadat de belastingen/premies betaald hadden moeten worden. Dit is een strikte deadline. De melding mag dan ook geen dag later geschieden!

Voor de aangiften omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2020 / de maand maart 2020 eindigt de betalingstermijn op 30 april 2020. Dit betekent dat de melding van betalingsonmacht uiterlijk op 14 mei 2020 moet zijn gedaan.

Ophalen aangeleverde bescheiden
Voor wat betreft het ophalen van uw papieren administratie, geven wij er de voorkeur aan dat u die even op ons kantoor laat staan. Mocht u de administratie toch dringend nodig hebben, dan graag vooraf telefonisch overleg hierover zodat wij uw administratie in de hal kunnen klaarzetten. Het is niet gewenst dat u de administratie onaangekondigd komt ophalen. Wij begrijpen dat dat wellicht vervelend voor u kan zijn maar rekenen op uw begrip.