Coronavirus

Regelingen/tegemoetkomingen die door de overheid worden aangeboden

De overheid biedt sinds het uitbreken van de Coronacrisis diverse tegemoetkomingen. Als gevolg van nieuwe verlengingen van de Coronamaatregelen worden de regelingen continue aangepast en uitgebreid. De tegemoetkomingen hebben over het algemeen steeds een bepaalde looptijd/deadline, waarbinnen een eventuele tegemoetkoming kan worden aangevraagd. Mede gelet op de hoeveelheid beschikbare regelingen en genoemde termijnen is het voor ons kantoor onmogelijk om voor elke cliënt te beoordelen of en in welke mate een beroep kan worden gedaan op bepaalde tegemoetkomingen. Dit uiteraard naast het moreel appel van de overheid om alleen tegemoetkoming aan te vragen wanneer u het ook daadwerkelijk nodig heeft. 

Waar kan ik zien of ik recht heb op eventuele tegemoetkomingen;

Mocht blijken dat u recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming dan kunt u in veel gevallen de aanvraag hiervoor zelf starten. Over het algemeen heeft u daarbij uw DigiD-inloggegevens nodig (particulier en eenmanszaak) of E-herkenning (maatschap/VOF of BV bijvoorbeeld). Wanneer u geen E-herkenning heeft kunt u;

  • deze zelf aanvragen via;  https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen (hier zijn kosten aan verbonden) of;
  • ons kantoor machtigen via een ketenmachtiging E-herkenning. Ook hier zijn kosten aan verbonden, maar deze zijn mogelijk iets lager dan wanneer u zelf een E-herkenning aanvraagt. Mocht u een ketenmachtiging E-herkenning wensen, dan wil ik u vragen hiervoor contact op te nemen met uw relatiebeheerder of ons secretariaat (telefonisch/email)

Mocht u hulp wensen bij het aanvragen van mogelijke tegemoetkomingen dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.

Thuiswerken

Afgezien van de technische mogelijkheid om thuis te kunnen werken (hardware/infrastructuur) dienen werkgevers ook rekening te houden met de arbotechnische aspecten welke thuiswerken met zich meebrengen. Daarnaast zal in sommige gevallen ook de geheimhouding dienen te worden gewaarborgd. In beginsel is een werkgever verplicht zorg te dragen voor een veilige (en gezonde) werkplek.

Wanneer thuiswerken geen gangbare maatregel is in uw bedrijf kan ons inziens niet van u als werkgever worden verwacht dat in allerijl de werkplek thuis nog aan allerlei eisen moet worden getoetst.

Afgezien van de technische mogelijkheid om thuis te kunnen werken (hardware/infrastructuur) dienen werkgevers ook rekening te houden met de arbotechnische aspecten welke thuiswerken met zich meebrengen. Daarnaast zal in sommige gevallen ook de geheimhouding dienen te worden gewaarborgd. In beginsel is een werkgever verplicht zorg te dragen voor een veilige (en gezonde) werkplek.

Wanneer thuiswerken geen gangbare maatregel is in uw bedrijf kan ons inziens niet van u als werkgever worden verwacht dat in allerijl de werkplek thuis nog aan allerlei eisen moet worden getoetst.

Hier is sprake van een tijdelijke maatregel afgekondigd door de overheid om het besmettingsrisico te voorkomen. Wanneer uw werknemer vanaf nu fulltime thuis gaat werken kan dat mogelijk resulteren in klachten wanneer de werkplek hiervoor niet is ingericht.

Gaat u geheel/gedeeltelijk over op thuiswerken, dan is het in elk geval goed om genoemde zaken met uw werknemer door te nemen. Wenst u hierover geïnformeerd te worden dan horen wij dat graag.

Meer info: ondernemersplein.kvk.nl